Preinscripció als programes de formació i inserció

del 2 al 13 de maig de 2022

Formulari preinscripció

Aquest és el formulari a omplir per la preinscripció

 • Documentació necessària:
  • Formulari de sol·licitud d’inscripció omplert (signat per pare/mare/tutor)
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne i fotocòpia de la TSI vigent.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el dels documents, cal certificat o volant municipal de convivència.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a ESO i últim curs fet.
  • En cas d’alumnes menors d’edat:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o passaport.
 • Entrega presencial:
  • Has de fer el lliurament d’aquesta documentació a la planta 0 de l’institut Provençana (secretaria PFI)

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10:00h fins a les 13:30h

Nota:

 • Dia de Lliure disposició (festiu), 6 de maig 

IMPORTANT

Els alumnes que no formalitzen la preinscripció en el període establert passaràn al final de la llista d’admissió.

Connecteu amb nosaltres


93 337 80 37

a8960234@xtec.cat