Preinscripció als programes de formació i inserció

del 10 al 25 de maig de 2021

Formulari preinscripció

Aquest és el formulari a omplir per la preinscripció

 • Documentació necessària:
  • Formulari de sol·licitud d’inscripció omplert (signat per pare/mare/tutor)
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne i fotocòpia de la TSI vigent.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el dels documents, cal certificat o volant municipal de convivència.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a ESO i últim curs fet.
  • En cas d’alumnes menors d’edat:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o passaport.
 • Entrega presencial:
  • Has de fer el lliurament d’aquesta documentació a la planta 0 de l’institut Provençana (secretaria PFI)

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10:00h fins a les 13:30h

Nota:

 • Dia de Lliure disposició (festiu), 21 de maig 
 • Dia festiu, 24 de maig

IMPORTANT

Els alumnes que no formalitzen la preinscripció en el període establert passaràn al final de la llista d’admissió.

Connecteu amb nosaltres


93 337 80 37

a8960234@xtec.cat