Matrícula als programes de formació i inserció

de l'1 al 10 de setembre de 2020

Darrera actualització: 1 de setembre de 2020 a les 10:00

  Descarrega els formularis


  • Entrega online: envia’ns un email a a8960234@xtec.cat amb els documents signats, especificant el perfil al que us matrículeu i les dades de l’alumne a l’apartat “assumpte” de l’email.   


Per a qualsevol consulta, pots trucar-nos al 93 337 80 37


IMPORTANT 

  1. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al PTT.

  2. Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el PTT les oferirà als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l'ordre obtingut en el procés de preinscripció.

 

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya del Departament