Matrícula als programes de formació i inserció

del 3 al 14 de juliol de 2023

Formulari de matricula

Formulari a omplir per la matrícula

Autoritzacions

Documents d'autorització

 • Documentació necessària:
  • Formulari de matricula omplert (signat per pare/mare/tutor)
  • Autoritzacions omplertes (signades per pare/mare/tutor)
  • Fotocòpia del NIF/NIE
  • Certificat acadèmic d’estudis cursats
  • Fotocòpia del NIF/NIE del pare, mare o tutor/a del menor
 • Entrega presencial sense cita prèvia a la seu PFI_INS Provençana
 • Per a qualsevol consulta, pots trucar-nos al 93 337 80 37

INICI DE CURS: Dia 12 de setembre a les 10h

Imprès de renúncia

En el cas que no interessi la plaça assignada, se'ns ha de fer arribar per e-mail l'imprès de renúncia

IMPORTANT

 1. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al PTT.
 2. Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el PTT les oferirà als participants que en el procés de preinscripció no hagin estat assignats, tot respectant l’ordre obtingut en el procés de preinscripció.

Connecteu amb nosaltres

 

93 337 80 37