Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

 

Aprendràs a

 

Muntatge i desmuntatge de hardware i perifèrics de l’ordinador

 


Comprensió i manteniment de diversos SO i programari base

 


Creació i configuració de xarxes locals (LAN) i recerques a intranet i a Internet

 


Sortides professionals

 

Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.


 

Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.


 

Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.


 

Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.


 

Mòduls de formació professional

(entre 615 i 665 hores)

Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics


Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació


Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades


Projecte Integrat

 

Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals


Formació Pràctica en Empreses

(mínim 180 hores)


Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació

 

Entorn Social i Territorial

 

Estratègies i Eines Matemàtiques

 

Incorporació al Món Professional

 

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada

(40 hores)

Qualificació professional completa

IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Imatge d'Odoo i bloc de text

Continuïtat, i després què?

- Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
- Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
- Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
- Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l'Administració laboral.
- Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

Forma't i informa't !

Uneix-te a nosaltres per fer del teu futur un lloc millor.