Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Aprendràs a

 • Tècniques administratives d’oficina.
 • Tècniques de comunicació i atenció al client.
 • Operacions auxiliars de vendes: gestió de magatzem, reposició de productes, caixa i altres.

Mòduls de formació professional

(entre 615 i 665 hores)

 • Tècniques Bàsiques de Comercialització
  Atenció al Client
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes Operacions de Recepció, d'Emmagatzematge i Expedició de Mercaderies o Productes
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses
  (mínim 180 hores)

Sortides professionals

 • Auxiliar de dependent de comerç.
 • Auxiliar d’animació del punt de venda.
 • Auxiliar de promoció o de vendes.
 • Preparació de comandes. Reposició d'estocs

Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
  (40 hores)

Qualificació professional complerta

COM412_1: Activitats auxiliars de comerç

Continuïtat, i després què?

 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés
 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat COM412_1 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

Connecteu amb nosaltres

 
93 337 80 37