Auxiliar de pastisseria i forneria

Aprendràs a

 • Elaboració de productes alimentaris de pa, pastisseria i brioixeria
 • Acabat, decoració i presentació dels productes
 • Atenció al client

Mòduls de formació professional

(entre 615 i 665 hores)

 • Processos Bàsics de Pastisseria
 • Operacions Bàsiques de Forneria
 • Atenció al Client i Dispensació en Pastisseria i Forneria
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses
  (mínim 180 hores)

Sortides professionals

 • Auxiliar de forneria
 • Auxiliar de pastisseria
 • Auxiliar de magatzem de pastisseria
 • Empleat/da d’establiment de pastisseria

Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
  (40 hores)

Qualificació professional complerta

HOT414_1: Operacions bàsiques de pastisseria

HOTR0109: Operacions bàsiques de pastisseria

Continuïtat, i després què?

 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés
 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat HOTR0109 , que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

Connecteu amb nosaltres


93 337 80 37

a8960234@xtec.cat