Auxiliar d'Obres d'Interior i Pintura

Aprendràs a

 • Construir obra de fàbrica per a revestir.
 • Construir vessants per a cobertes.
 • Aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció.

 

 

Mòduls de formació professional

(entre 615 i 665 hores)

 • Obra de paleta bàsica
 • Pintura i empaperat
 • Obres d’interior
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses
  (mínim 180 hores)

Sortides professionals

 • Ajudant de paleta de fàbriques.
 • Ajudant de pintor de la construcció.
 • Ajudant de pintor i empaperador.
 • Ajudant d’acabats.
 • Ajudant de paleta de revestiments continus.
 • Ajudant de guixaire.

Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
  (40 hores)

Qualificació professional incomplertes

EOC271_1: Operacions auxiliars de paleta d’obra de fàbriques i cobertes

EOC272_1: Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció

Continuïtat, i després què?

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

Connecteu amb nosaltres

 
93 337 80 37