Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

Aprendràs a

 • Muntatge i desmuntatge de hardware i perifèrics de l’ordinador
 • Comprensió i manteniment de diversos SO i programari base
 • Creació i configuració de xarxes locals (LAN) i recerques a intranet i a Internet

Mòduls de formació professional

(entre 615 i 665 hores)

 • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
 • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació
  Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses
  (mínim 180 hores)

Sortides professionals

 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.

Mòduls de formació general

(entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional
 • Tutoria, seguiment i orientació personalitzada
  (40 hores)

Qualificació professional completa

IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

IFCT0108: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes informàtics

Continuïtat, i després què?

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

Connecteu amb nosaltres

 
93 337 80 37