PFI-PTT de l'Hospitalet de Llobregat

Comença el teu itinerari professional

El PTT t’ho facilita!

Matricula't
Què és el PTT?

És una modalitat de Programa de formació i inserció.
Objectiu: proporcionar formació en un àmbit professional a joves que han finalitzat l’ESO sense graduar.

A qui s’adreça?

A joves d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i volen formar-se en una professió.

Què trobaràs?

Assessorament i pla d’atenció personalitzat. Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa. Iniciació en una professió de manera pràctica.

Quina formació rebràs?

Formació general i professional en un perfil específic durant un curs escolar.
T’iniciaràs en les tasques corresponents a un primer nivell de qualificació.
Inclou pràctiques en empreses.

Portes Obertes online

La nostra oferta educativa

Auxiliar d’obres d’interior i pintura

 

Informació

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

 

Informació

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

Informació

Auxiliar de pastisseria i forneria

 

Informació

Connecteu amb nosaltres


93 337 80 37

a8960234@xtec.cat